THÔNG TIN CÔNG TY

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng

SĐT: 0938485161

Thời gian làm việc

Buổi sáng: 7h15' - 11h15'
Buổi chiều: 13h15' - 17h15'
Từ thứ 2 -> thứ 7
(Chủ nhật nghỉ)

Kênh youtube

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

-14%
3.500.000,00 3.000.000,00
-11%
4.500.000,00 4.000.000,00
-9%

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo sấy khô

5.500.000,00 5.000.000,00
-14%

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo thiên nhiên

3.500.000,00 3.000.000,00

NẤM LIM XANH RỪNG

-11%
3.500.000,00 3.100.000,00
-6%
4.800.000,00 4.500.000,00
-15%
3.400.000,00 2.900.000,00
4.000.000,00

NẤM LINH CHI

-13%
1.600.000,00 1.400.000,00
1.400.000,00
-10%
2.100.000,00 1.900.000,00
-10%
2.100.000,00 1.900.000,00

SẢN PHẨM KHÁC

-10%

SẢN PHẨM KHÁC

Nấm linh chi cổ cò rừng

2.100.000,00 1.900.000,00

SẢN PHẨM KHÁC

Sâm Ngọc Linh Trồng

90.000.000,00

SẢN PHẨM KHÁC

Sâm Ngọc Linh

110.000.000,00

SẢN PHẨM KHÁC

Sâm Ngọc Linh Hoang Dã

130.000.000,00